Coaching Opleiding , de Koning & Partners
Onze diensten
business coaching
callcenter management
coaching opleiding
corporate teambuilding
hr beleid
management development training
persoonlijke ontwikkeling
persoonlijke effectiviteit training
persoonlijk effectiviteit
team coaching
teambuilding activiteit
teambuilding advies
teambuilding training
veranderings proces
Waaraan herkent u een coach die doelgericht en realistisch u helpt om de oplossingen te vinden, die u binnen de gewenste tijd kunt uitvoeren? Ik zou het niet durven zeggen. Een coach is niet herkenbaar aan zijn buitenkant, maar aan de manier waarop hij met zijn coachee omgaat. Om een goede coach te worden, heb je dan ook een goede coaching opleiding nodig.

Een goede coaching opleiding is overigens wel herkenbaar aan het volgende.
  • Wat doet men aan uw persoonlijke ontwikkeling?
  • Wordt er gewerkt aan uw vaardigheid om vragen te stellen?
  • Staat uw vaardigheid om een coaching gesprek te structureren centraal?
  • Leert men u uw eigen onbewuste coaching stijl te herkennen en op de juiste momente in te zetten?
  • Krijgt u de kans om verschillend coaching stijlen te ontwikkelen? Zoals bijvoorbeeld een stijl gericht op team coaching of business coaching, of een confronterende- of transactionele stijl.
  • Staat uw vaardigheid om de coachee en zijn vragen en oplossingen centraal te stellen bovenaan de lijst met doelstellingen?
  • Krijgt u de kans om veel te oefenen met alle coachingsvaardigheden?
  • Leert u om te gaan met het coachingsproces van intake tot outtake?
Als een opleiding deze vragen positief kan beantwoorden, dan kunt u eens gaan kijken of men u de mogelijkheid biedt om te praten met de trainers of bijvoorbeeld een proefles te volgen.

De coaching opleiding waarin de Koning & Partners participeert is ontwikkeld in samenwerking met een aantal ervaren coaches. U kunt daarbij een training volgen om te kijken of coaching iets is, dat u kunt gebruiken om uw oplossingen te vinden. Of u kunt zich verdiepen in coaching als instrument bij teambuilding of veranderingsprocessen. Maar in al deze coaching opleidingen staan u en uw behoeftes centraal.
 Coaching Opleiding ,  de Koning & Partners De Koning & Partners
postbus 98
2210 AB Noordwijkerhout Z.H.
Tel: +31 (0) 252 344 833
Fax: +31 (0) 252 344 241
www.henkdekoning.com
Contact